Sammen om forlik

Hva mener Biomarint Forum om lakseskatten? LO og NHO har nå blitt enige om en lakseskatt som det må stille krav til.

Sterke krefter sammen

Biomarint forum skal sørge for at vi drar maksimalt nytte av de mulighetene Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon.