Biomarint forum er en samarbeidsarena som består av LO med forbundene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt. Sammen representerer vi det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og ansatte, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.

Klimapartnerskap Alle I Møte Med Statsrådene

Aktuelt

Biomarint forum i forhandlinger med regjeringen om å inngå klimapartnerskap

I dag møtte en samlet maritim- og biomarin næring fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til forhandlinger om inngåelse av et klimapartnerskap.
St Hoering Kvotemeld Felles 2024 01 29 14 06 31

Aktuelt

Ber politikerne samle seg om kvotemeldingen

Store deler av fiskerinæringen møtte i dag opp på Stortinget for å si sin mening om regjeringens forslag til ny kvotemelding. Her kan du lese mer om hva som var budskapet fra Biomarint forum.
Kvotemeldingen 2024

Aktuelt, Uttalelser

Biomarint forums syn på regjeringens kvotemelding

Vi er fornøyd med at regjeringen endelig har lagt frem Meld. St. 7 (2023–2024) «Folk, fisk og fellesskap», og imøteser nå en rask behandling i Stortinget. Du kan lese om hva vi mener må endres her.
Havbruk Regnbue

Aktuelt, Uttalelser

Felles høringsinnspill til havbruksutvalget

Biomarint forum har avgitt felles høringsinnspill til NOU 2023:23 om «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping». Du kan lese hele vårt høringssvar her:
Img 6198 Kopi

Aktuelt

Fiskeribladet: Biomarint forum med klare forventninger til kvotemeldingen

Tungvektere forener krefter – nekter å godta at trålerne skal gi fra seg fisk. Les saken i Fiskeribladet her (betalingsmur).
Biomarint Forums Forvanteninger Til Kvotemelding

Aktuelt, Uttalelser

Brev til Fiskeri- og havministeren med våre forventninger til den nye kvotemeldingen

Biomarint forum har sendt brev om våre forventninger til den kommende kvotemeldingen.
Hth Salmarakerocean Illfoto

Publikasjoner

Verdikjedeanalyse av havbruk til havs

Menon og Sintef har på oppdrag fra Biomarint forum m.fl. utført en verdikjedeanalyse av hva som skal til for å lykkes med havbruk til havs.
Vis Nylige Bilder 2024 01 10 10 32 49 (1)

Aktuelt

Havbruk til havs – Norges neste industrigren?

Dersom vi gjør ting rett kan havbruk til havs bli Norges neste industrieventyr innen lakseoppdrett og tilhørende leverandørkjede.