Biomarint forum er en samarbeidsarena som består av LO med forbundene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt. Sammen representerer vi det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og ansatte, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.

Img 1171

Aktuelt

Fri Fagbevegelse: Biomarint forum om kvotemeldingen

Kvotemeldingen ble litt bedre etter stortingsbehandlingen, mener Biomarint forum. Les hele saken i Fri Fagbevegelse her:
Img 1162

Aktuelt, Uttalelser

Forvaltningsplanene er et godt verktøy for å sikre miljø og bærekraft i våre havområder

Stortingets energi- og miljøkomite hadde i dag høring på forvaltningsplanene for de norske havområdene. Biomarint forums budskap kan du lese mer om her.
Img 1152

Aktuelt, Uttalelser

Sjømat må være en del av matvareberedskapen i Norge

Biomarint forum mener at sjømatnæringens betydning må sikres en helt annen behandling i sikkerhets- og beredskapsarbeidet fremover.
Lanseringen Av Biomarint Forum Utsatt Bilde 1

Aktuelt, Uttalelser

Innspill til partienes programmer til Stortingsvalget 2025

Biomarint forum har gitt innspill om fiskeri- og havbrukspolitikken til arbeidet med partienes programmer for Stortingsperioden 2025-2029.
Klimapartnerskap Alle I Møte Med Statsrådene

Aktuelt

Biomarint forum i forhandlinger med regjeringen om å inngå klimapartnerskap

I dag møtte en samlet maritim- og biomarin næring fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til forhandlinger om inngåelse av et klimapartnerskap.
St Hoering Kvotemeld Felles 2024 01 29 14 06 31

Aktuelt

Ber politikerne samle seg om kvotemeldingen

Store deler av fiskerinæringen møtte i dag opp på Stortinget for å si sin mening om regjeringens forslag til ny kvotemelding. Her kan du lese mer om hva som var budskapet fra Biomarint forum.
Kvotemeldingen 2024

Aktuelt, Uttalelser

Biomarint forums syn på regjeringens kvotemelding

Vi er fornøyd med at regjeringen endelig har lagt frem Meld. St. 7 (2023–2024) «Folk, fisk og fellesskap», og imøteser nå en rask behandling i Stortinget. Du kan lese om hva vi mener må endres her.
Havbruk Regnbue

Aktuelt, Uttalelser

Felles høringsinnspill til havbruksutvalget

Biomarint forum har avgitt felles høringsinnspill til NOU 2023:23 om «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping». Du kan lese hele vårt høringssvar her: