Uttalelser

Img 1162

Aktuelt, Uttalelser

Forvaltningsplanene er et godt verktøy for å sikre miljø og bærekraft i våre havområder

Stortingets energi- og miljøkomite hadde i dag høring på forvaltningsplanene for de norske havområdene. Biomarint forums budskap kan du lese mer om her.
Img 1152

Aktuelt, Uttalelser

Sjømat må være en del av matvareberedskapen i Norge

Biomarint forum mener at sjømatnæringens betydning må sikres en helt annen behandling i sikkerhets- og beredskapsarbeidet fremover.
Lanseringen Av Biomarint Forum Utsatt Bilde 1

Aktuelt, Uttalelser

Innspill til partienes programmer til Stortingsvalget 2025

Biomarint forum har gitt innspill om fiskeri- og havbrukspolitikken til arbeidet med partienes programmer for Stortingsperioden 2025-2029.
Kvotemeldingen 2024

Aktuelt, Uttalelser

Biomarint forums syn på regjeringens kvotemelding

Vi er fornøyd med at regjeringen endelig har lagt frem Meld. St. 7 (2023–2024) «Folk, fisk og fellesskap», og imøteser nå en rask behandling i Stortinget. Du kan lese om hva vi mener må endres her.
Havbruk Regnbue

Aktuelt, Uttalelser

Felles høringsinnspill til havbruksutvalget

Biomarint forum har avgitt felles høringsinnspill til NOU 2023:23 om «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping». Du kan lese hele vårt høringssvar her:
Biomarint Forums Forvanteninger Til Kvotemelding

Aktuelt, Uttalelser

Brev til Fiskeri- og havministeren med våre forventninger til den nye kvotemeldingen

Biomarint forum har sendt brev om våre forventninger til den kommende kvotemeldingen.
Img 1066 2024 01 10 09 53 13

Uttalelser

Biomarint forums synspunkter på regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

Biomarint forum har deltatt i flere budsjetthøringer på Stortinget, med finanskomiteen, næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen.
Redusert Co2 Utslipp

Uttalelser

Sammen om satsing på Biogass – kan kutte to millioner tonn CO2 og bidra med fem TWh energi

Biomarint forum har gått sammen med en samlet avfalls-, biogass-, transport-, landbruks- og havbruksnæring om satsing på biogass i Norge.
Politisk Plattform

Aktuelt, Publikasjoner, Uttalelser

Næringspolitisk plattform for Biomarint forum

Du kan lese hele vår vedtatte politiske plattform her:
Vg Oppslag 4 Jan 23

Aktuelt, Uttalelser

Sammen om forlik grunnrenteskatt havbruk

Aktuelt, Uttalelser 4. januar 2023 Sammen om forlik grunnrenteskatt havbruk Biomarint forum har blitt enige om en høringsuttalelse på grunnrenteskatt i havbruk. I et oppslag … Les mer