Aktuelt, Uttalelser

Sjømat må være en del av matvareberedskapen i Norge

Img 1152

Torsdag 4. april var det høring i Stortinget på Meld. St. nr. 11 (2023-24) om regjeringens «Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket». Biomarint forum deltok sammen med Norges Fiskarlag og Sjømat Norge for å minne næringskomiteen om at sjømat av åpenbare grunner må være del av matvareberedskapen i Norge.

Bare de siste par-tre årene har snudd opp ned på mye vi tidligere har tatt for gitt. Vi har vært igjennom en pandemi og vi har sett at et av våre naboland har gått til angrep på et av sine naboland i Europa. Situasjonen i Midtøsten er mer spent enn på lenge. I tillegg truer klimarelatert tørke og ekstremvær matproduksjon, som kan gi mer usikre globale forsyningskjeder fremover.

– Det har naturlig nok ført til et økt behov for gode beredskapsplaner for matforsyning. Fremover må vi i større grad omstille oss fra «just in time» og mer mot «just in case», sa Jørn Prangerød, daglig leder i Biomarint forum i høringen.

Det er både riktig og viktig at regjeringen kommer med en melding til Stortinget som understreker betydningen av egen matproduksjon, og det er bra at jordbrukets rolle i selvforsyningen blir godt belyst. Men for oss fremstår det noe underlig at sjømatens betydning vies så lite oppmerksomhet.

Norge er en stormakt innen fiskeri- og havbruk. Vi var i fjor verdens største eksportør av sjømat og leverte nærmere 40 millioner måltider til over 150 land hver eneste dag, hele året. I en eventuell krigs- eller krisesituasjon er det åpenbart for Biomarint forum at mer av denne sjømaten vil gå til å mette egen befolkning.

Det bekreftes også i en fersk studie Menon har gjort på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Den viser at sjømatens beredskapspotensial er enormt, og vil være svært viktig både for oss selv, men også for våre naboland. Norges befolkning har et gjennomsnittlige energibehov på 2350 kcal. Legger vi til grunn at nordmenn skal ha et sunt kosthold også i krisetid viser studien at sjømaten kan dekke ca. 60 prosent av det daglige kaloribehovet. I tillegg trengs ca. 800 kcal. primært fra kornprodukter, frukt og grønt.

Jeg kan også nevne at Menon-rapporten peker på at om lag 85% av norske fiskekvoter fiskes av de 250 største fiskefartøyene. Med referanse til Kvotemeldingen som også ligger til behandling i Stortinget kan jeg jo benytte anledningen til å minne om at det også av beredskapshensyn er viktig at vi har en differensiert fiskeflåte og at fordelingen mellom flåtegruppene ligger fast og er forutsigbare, sa Prangerød.

Han trakk også frem næringsmiddelindustriens nøkkelrolle i å ta vare på og utnytte restråstoff, enten det er fra landbruk eller fiskeri. Noe som ikke blir ikke mindre viktig i en krisesituasjon. Biomarint forum er derfor enig med regjeringen i at det må vurderes om rammebetingelsene for matvareindustrien i Norge er gode nok.

– Biomarint forum mener at sjømatnæringens betydning må sikres en helt annen behandling og fokus i det sikkerhets- og beredskapsarbeidet regjering og storting skal gjøre fremover enn det som er gjort til nå, avsluttet Prangerød.

Les hele vårt innspill om sjømatens rolle i matvareberedskapen her: