Biomarint forums policy for å lykkes med havbruk til havs

Offentlig3 Osv Nærbilde

Biomarint forums Råd har vedtatt policy for havbruk til havs. Vår nye policy for hvordan vi kan lykkes med å skape en ny industrigren knyttet til havbruk til havs, kan du lese mer om her.

Forvaltningsplanene er et godt verktøy for å sikre miljø og bærekraft i våre havområder

Img 1162

Stortingets energi- og miljøkomite hadde i dag høring på forvaltningsplanene for de norske havområdene. Biomarint forums budskap kan du lese mer om her.

Sjømat må være en del av matvareberedskapen i Norge

Img 1152

Biomarint forum mener at sjømatnæringens betydning må sikres en helt annen behandling i sikkerhets- og beredskapsarbeidet fremover.

Innspill til partienes programmer til Stortingsvalget 2025

Lanseringen Av Biomarint Forum Utsatt Bilde 1

Biomarint forum har gitt innspill om fiskeri- og havbrukspolitikken til arbeidet med partienes programmer for Stortingsperioden 2025-2029.