Biomarint forums policy for å lykkes med havbruk til havs

Offentlig3 Osv Nærbilde

Biomarint forums Råd har vedtatt policy for havbruk til havs. Vår nye policy for hvordan vi kan lykkes med å skape en ny industrigren knyttet til havbruk til havs, kan du lese mer om her.