Om oss

Biomarint forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Med etableringen av forumet vil man i fellesskap på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobbe for å hente ut mer av mulighetene i havet, både når det gjelder å skape arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat.

Biomarint forum består av følgende organisasjoner: LO, NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, NHO, Sjømat Norge, Norsk Industri, Norges Fiskarlag, Fiskebåt.

Sammen representerer disse organisasjonene det brede spekteret av bedrifter og arbeidstakere, rederier og sjøfolk i den biomarine verdikjeden.

Medlemmer av Biomarint forums Råd:

 • Terje Olsson, LO-sekretær
 • Anniken Haugli, nestleder NHO
 • Kåre Heggebø, leder Norges Fiskarlag
 • Anne Berit Anker Hansen, forbundsleder NNN
 • Kurt Inge Angell, forbundsleder Norsk sjømannsforbund
 • Hans Sande, administrerende direktør Norges Sjøoffisersforbund
 • Knut E. Sunde, fung. administrerende direktør Norsk industri
 • Christian Justnes, forbundssekretær Fellesforbundet
 • Gunnar Haagensen, styreleder Sjømat Norge
 • Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi
 • Christian Halstensen, styreleder Fiskebåt

Arbeidsutvalgets medlemmer:

 • Anne-Beth Skrede, LO
 • Arild Theimann, Industri Energi
 • Sverre Johansen, Norges Fiskarlag
 • Ann Jorunn Olsen, Norsk Sjømatforbund
 • Jan-Bertil Lieng, NHO
 • Yngve Hansen, NNN
 • Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
 • Maria Bjørnsen, Fellesforbundet
 • Stål Heggelund, Norsk Industri
 • Audun Maråk, Fiskebåt
 • Endre Mæland, Norsk Sjøoffiserforbund