Aktuelt

Ber politikerne samle seg om kvotemeldingen

St Hoering Kvotemeld Felles 2024 01 29 14 06 31
Foto: Skjermdump Stortinget.no

Store deler av fiskerinæringen møtte i dag opp på Stortinget for å si sin mening om regjeringens forslag til kvotemelding. – Stortingets næringskomite har nå en svært viktig jobb foran seg med å legge rammene for en grønn omstilling av Norges nest største eksportnæring med økt verdiskaping og gode arbeidsplasser gjennom hele verdikjeden, sa Jørn Prangerød, sekretariatsleder i Biomarint forum.

Biomarint forums budskap til komiteen var knyttet til følgende tre hovedoverskrifter:

1. Kvotefordelingen mellom flåtegruppene må ligge fast,

2. Bearbeidingsutvalget må følges opp,

3. Ressursrenten bør tas ut i økt aktivitet

Fri Fagbevegelse publiserte 29. januar en egen sak om stortingshøringen på kvotemeldingen som du kan lese her: Ber politikerne samle seg om kvotemeldingen | FriFagbevegelse

Du kan også lese hele Biomarint forums høringssvar som er sendt Stortingets næringskomite her:

Biomarint forums høringssvar til Stortinget