Lanseringen av Biomarint forum utsatt

Publisert 11.08.2022 av Henrik Wiedswang Horjen, Sjømat Norge

I Arendal inviterer vi til storstilt offi siell lansering av Biomarint Forum med Fiskeri- og Havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid. I tillegg kommer lederne av alle organisasjonene som utgjør Biomarint Forum.

OPPDATERING: Grunnet den pågående industristreiken, blir Biomarint Forum-lanseringen i Arendal avlyst. Ny dato for lanseringen kommer.

– Biomarint Forum omfatter all næringsaktivitet og
næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Sammen
vil vi jobbe for å få gjennomslag, oppmerksomhet og forståelse
for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne
omstillingen – gjennom økte verdier og fl ere arbeidsplasser med
ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine
verdikjeden i Norge.


Jørn Prangerød, daglig leder i BioMarint Forum

Det opprinnelige tidspunktet for lanseringen var satt til tirsdag 16. august kl. 1400 i Arendal.

Aktørene bak BioMarint Forum er LO, NHO, NNN, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Industri Energi, Sjømat Norge, Norsk Industri, Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Ledelsen i organisasjonene og fi skeri- og havministeren deltar på
arrangementet. Forumet skal jobbe for bærekraftig utvikling som gir økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge.

– Verden består av 70 prosent hav, likevel kommer bare 2 prosent av verdens matinntak fra havet. Med den tragiske krigen i Ukraina ser vi hvor sårbar matvaredistribusjonen er. Mer av verdens befolkning må kunne mettes av havet. Norge er her i en unik posisjon. Derfor gjør vi dette, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.