Aktuelt, Uttalelser

Sterke krefter sammen

Header Sterke Krefter Sammen
Statsråd Bjørnar Skjæran foretok den offisielle åpningen av Biomarint Forum.

– Norge må innse hvilke muligheter vi har som verdensleder innenfor den biomarine næringen, og vi må ta vare på og bruke de unike mulighetene vi har her og nå. Vi er verdens nest største sjømatprodusent og i det ligger det en forpliktelse til å gjøre det beste vi kan for resten av verden i å utvikle vår ledende kompetanse og teknologi videre, sier Jørn Prangerød, daglig leder i forumet.

Lanseringen av Biomarint forum fant sted hos LO i ærverdige Sekretariatssalen den 20. september, hvor fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran stod for den offisielle åpningen.

Biomarint forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Med etableringen av forumet vil man i fellesskap på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobbe for å hente ut mer av mulighetene i havet, både når det gjelder å skape arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat.

Grønn omstilling

Det er LO med forbundene NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt som nå går sammen i Biomarint forum. Sammen representerer disse organisasjonene det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og arbeidstakere, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.

– Sammen skal vi jobbe for å få økt forståelse og oppmerksomhet, og større gjennomslag for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen – gjennom økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge, sier Prangerød.

Statsråd Bjørnar Skjæran foretok den offisielle åpningen av Biomarint Forum.

Skal lettere føre felles politikk

Målet med forumet er at man lettere kan føre felles politikk på vegne av organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden som er involvert i sjømatnæringen.

NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fullroser begge etableringen av forumet.

– Norge er allerede en betydelig eksportør av sjømat, men vi både kan og må utvikle de biomarine næringene videre. Her kan vi bidra med ytterligere eksportverdier for landet, skape flere spennende og lønnsomme arbeidsplasser og til vår forpliktelse med å forsyne verden med trygg og sunn mat på en bærekraftig måte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi må snakke mer om Norges globale rolle som produsent av mat. Gjennom økt produksjon av sjømat kan vi bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i en verden som etterspør sunn proteinrik mat – og dermed også yte til FNs bærekraftmål nr. 1., sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Dette sier organisasjonene om etableringen av forumet:

  • Vi har etablert Biomarint forum fordi vi mener vi kan få til mer sammen enn vi klarer hver for oss. Ja, vi kan ha noen ulike interesser her og der, men vi er alle del av den samme verdikjeden. Den kjeden blir ikke sterkere enn det svakeste leddet, så vi må bygge lønnsomhet i alle ledd. Vi vil jobbe hardt for å lykkes med det både innad i næringen og gjennom det forhåpentligvis få politikken med oss med de rammebetingelser som må til, sier lederen av Fiskarlaget Kåre Heggebø.
  • Viktige biomarine næringer i dag omfatter alt fra tradisjonelt fiske, havbruk, fiskemel og fiskeoljer til foredling og industri. I tillegg er det mange nye og spennende muligheter innen utvikling av alger, tang og tare blant mye annet. Havbruk til havs vil for eksempel gi store muligheter for den ledende teknologien og leverandørindustrien vi har i Norge. Her er industrien allerede godt i gang, sier Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.
  • Vi må ha ambisjoner om å foredle mer av sjømaten i Norge. Bygge merkevarer og øke verdien av sjømaten. På samme måte som Norge har en viktig rolle i energiforsyningen har vi også en viktig rolle i matproduksjon og matforsyning. Krig og klimaendringer understreker det alvoret, sier Anne Berit Aker Hansen forbundsleder i NNN.
  • Norge har globale forpliktelser og sjømatnæringene må ha fortrinn til å utnytte havarealet og tradisjonelle fiskefelt. For meg er det viktig at vi ser de marine tilknyttede næringer i sammenheng, og ikke minst de store ringvirkningene som har sitt utgangspunkt i havets og kystens muligheter. Biomarint forum vil være en viktig plattform for å oppnå nettopp dette, sier styreleder i Fiskebåt Jonny Berfjord.
  • Vi må ha ambisjoner både for fangstbasert næring og havbruket. Jeg tror det er mulig å øke den norske sjømatproduksjonen. Et av områdene vi nå må løfte frem er høsting og dyrking av fôringredienser. Hele verdikjeden fra fiske på mesopelagiske arter til dyrking av alger kan bli et nytt biomarint eventyr, sier styreleder i Sjømat Norge Paul Birger Torgnes.
  • Dersom vi skal nå målet om å doble produksjonen i havbruket innen 2030 og en femdobling innen 2050, må oppdrettsteknologien utvikles videre og utfordringer løses. Her har norsk teknologi og leverandørindustri de aller beste forutsetninger. Det er bare med kompetente fagfolk i norsk havbruksnæring og industri dette kan gjøres på en bærekraftig måte, sier Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes.
  • Næringen både på sjø og land vil ha behov for økt digitalisering, automatisering og store teknologiske løft for å være konkurransedyktige i framtiden. Høyt kunnskaps- og kompetansenivå bidrar til at norske arbeidstakere og sjøfolk har en svært god evne både til å utvikle og til å ta i bruk ny teknologi raskt. Dette gir et godt grunnlag for framtidig vekst og sysselsetting i en tid der alle næringer må utvikle seg bærekraftig, sier administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande.
  • Ingen taper mer enn de seriøse bedriftene hvis vi ikke har gode arbeidsplasser med ryddighet i lønns- og arbeidsvilkår. Der har vi som parter i arbeidslivet en viktig rolle. Til det trenger vi lønnsomhet i alle ledd. En lønnsom fiskeflåte gjør at oppdragene rundt båten øker. Det samme har vi sett i havbruket, sier Johnny Hansen forbundsleder i Sjømannsforbundet.
  • Myndighetene trenger koordinerte råd og gode samarbeidspartnere i arbeidslivet som de kan stole på. Det har vært suksessen til utviklingen av den moderne fiskeri- og havbruksnæringen vi har i dag. Med ambisjoner om utvikling av havbruket, fisket, foredlingsleddet og ikke minst også bygging av en ny biomarin industri rundt fôringredienser og helseprodukt så blir det enda viktigere, sier Frode Alfheim forbundsleder i Industri Energi.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Daglig leder, Jørn Prangerød: 922 33 897jp@biomarintforum.no