Aktuelt

Lanseringen av Biomarint forum utsatt

Biomarint Forum Fav

I Arendal inviterer vi til storstilt offisiell lansering av Biomarint Forum med Fiskeri- og Havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid. I tillegg kommer lederne av alle organisasjonene som utgjør Biomarint Forum.

OPPDATERING: Grunnet den pågående industristreiken, blir Biomarint Forum-lanseringen i Arendal avlyst. Ny dato for lanseringen kommer.

– Biomarint Forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Sammen vil vi jobbe for å få gjennomslag, oppmerksomhet og forståelse for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen – gjennom økte verdier og fl ere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge.

Jørn Prangerød, daglig leder i Biomarint forum

Det opprinnelige tidspunktet for lanseringen var satt til tirsdag 16. august kl. 1400 i Arendal.

Aktørene bak Biomarint forum er LO, NHO, NNN, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Industri Energi, Sjømat Norge, Norsk Industri, Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Ledelsen i organisasjonene og fiskeri- og havministeren deltar på
arrangementet. Forumet skal jobbe for bærekraftig utvikling som gir økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge.