Uttalelser

Uttalelser

Biomarint forums synspunkter på regjeringens forslag til statsbudsjett 2023

Verden består av 70% hav, likevel kommer bare 2% av verdens matinntak fra havet. Mer av verdens befolkning må kunne mettes av havet. Norge har unike naturressurser koblet med sterke samfunnsmessige og industrielle kvaliteter. Den norske samarbeidsmodellen med høy organisasjonsgrad blant bedrifter og arbeidstakere har bidratt til høy grad av tillit, lavt konfliktnivå, god omstillingsevne […]

Sammen om forlik

Hva mener Biomarint Forum om lakseskatten? LO og NHO har nå blitt enige om en lakseskatt som det må stille krav til.

Sterke krefter sammen

Biomarint forum skal sørge for at vi drar maksimalt nytte av de mulighetene Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon.

Lanseringen av Biomarint forum utsatt

I Arendal inviterer vi til storstilt offi siell lansering av Biomarint Forum med Fiskeri- og Havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid. I tillegg kommer lederne av alle organisasjonene som utgjør Biomarint Forum. OPPDATERING: Grunnet den pågående industristreiken, blir Biomarint Forum-lanseringen i Arendal avlyst. Ny dato for lanseringen kommer. – […]